Digital Kids No.4

ในเล่มนี้ แบ่งปันต้องแก้ปัญหากับการแก้ไขชื่อเสียงของตนที่ถูกเผยแพร่ออกสื่อ อย่างไม่เป็นความจริง กลุ่มเพื่อนๆ จึงต้องช่วยกัน โดยที่จะต้องผจญภัยไปในวงแหวนแห่งความรับผิดชอบ เพื่อไปพบผู้เฒ่า Life Long ซึ่งได้สอนให้เด็กๆรู้จักกับสื่อ และข้อความ แต่เด็กๆ จะต้องไปช่วยงานพี่ Excel สร้างเมืองแห่งแผนภูมิให้เสร็จเสียก่อน จึงจะได้ Blog เป็นรางวัล เพื่อนำไปให้พวกสื่อ เพื่อแก้ไขความจริงของแบ่งปัน เด็กๆ จะทำได้หรือไม่ เพื่อทำให้อยู่ในโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ต้องติดตามภายในเล่ม เนื้อหาภายในเล่ม - การใช้งาน Windows 8 และ Application - การใช้งานโปรแกรม Excel 2013 - การวิเคราะห์ข้อความของสื่อและโฆษณา - Life Long Learner - Teamwork & Social Media - การสร้างและใช้งาน Blog

Please Login

Username :

Password :

Related Link